Blog

Rozdíly mezi infrapanelem a infrasaunou

Klasické infrasauny i moderní LED infrapanely fungují na principu využití infračerveného světla. Jejich výsledný efekt se ale poměrně hodně liší.

V tomto článku si představíme hlavní rozdíly mezi infrasaunou a infrapanely, které vám mohou pomoci při rozhodování do kterého z přístrojů investovat, respektive co je pro vás aktuálně vhodnější.

 

INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ

Nejprve, než se pustíme do porovnávání infrasaun a infrapanelů, si pojďme vysvětlit, jak se dá rozdělit část spektra infračerveného záření.

Infračervené záření (IR), se dá samo o sobě rozdělit do tří částí:

 1. Blízké infračervené záření (IR-A) - 760 až 1400 nm
 2. Střední infračervené záření (IR-B) - 1400 až 3000 nm
 3. Vzdálené infračervené záření (IR-C) - 3000 až 1 000 000 nm

Každá z těchto oblastí působí na naše tělo odlišným způsobem a tím se taky dostáváme k hlavní informační myšlence tohoto srovnávacího článku.

Obě zařízení totiž produkují jinou část infračervených vlnových délek, které s sebou přináší různé benefity pro naše zdraví.

 

INFRASAUNA

V případě, že zvolíte infrasaunu, tak se budete vystavovat převážně střednímu a vzdálenému IR záření, které pronikají lehce do těla a ohřívají vaše tělo pomocí infračerveného záření, na rozdíl od finské sauny zahřívající vzduch, který následně ohřívá tělo. Spektra z infrasauny ale neprochází moc hluboko do těla. Střední infračervené spektrum (IR-B) prochází do horní kůže a vzdálené infračervené spektrum (IR-C) zahřívá pouze povrch kůže.

Hlavní rozdíl mezi infrasaunou a infrapanelem, je že infrasauna vás prohřeje a tím získáte odlišné benefity oproti infrapanelu, který terapeutické teplo generuje v menší míře.

Vlivem tepla se začnete v infrasauně dřív nebo později ve velké míře potit, díky čehož získáte benefity ve formě zvýšené detoxikace od odpadních látek a toxinů skrze pokožku.

Generované teplo má vliv na aktivací takzvaných heat-shock proteinů, které ovlivňují funkce imunitního systému, mohou zvýšit hypertrofický potenciál po tréninku a mnoho dalšího.

Infrasauna dále zlepšuje spánek, snižuje stres a zvyšuje celkovou relaxaci a pohodu.

Velmi podstatný je pocitový efekt po použití infrasauny. Ten je takový, že se budete cítit doslova skvěle! Správná délka vystavení se teplu v infrasauně (dle adaptace), způsobí vyplavení endorfinů, které navodí příjemné uvolnění a dobrou náladu. Díky tomuto efektu si vaše tělo líbivé pocity bude pamatovat a vy tak budete mít tendenci saunu brzy opakovat.

 

INFRAPANEL

Ve chvílí, kdy využíváte infrapanel, tak se vystavujete na rozdíl od infrasauny vysoce intenzivnímu červenému světlu (RED) a blízkému infračervenému záření (NIR neboli IR-A). Nedochází tak ve velké míře k ohřívání těla teplem, ale k nasycení těla fotony elektromagnetického záření, které mají schopnost pronikat hlouběji do tkání, až na úrovni buněk a mitochondrií. Červené spektrum je absorbováno především kůží a je důležité především pro zdravou a mladistvou pokožku. Blízké infračervené spektrum má jedinečnou schopnost prostupovat do podkoží, až do hloubky několika cm. Obě tyto vlnové délky jsou v buňkách absorbovány v mitochondriích.

Tím se dostáváme k hlavnímu efektu infrapanelu, kterým je stimulace produkce buněčné energie, kterou je adenosintrifosfát (ATP) produkovaný mitochondriemi.

Díky stimulaci tvorby buněčné energie, dočasně vzniká více oxidativního stresu, který v tomto případě tělo, respektive mitochondrie posiluje, skrze mechanismus zvaný hormeze. Na dočasné zvýšení volných radikálů tělo totiž reaguje zvýšením antioxidační kapacity. Pravidelným vystavováním se těmto vlnovým délkám posílíte své zdraví na té nejnižší možné úrovni, která jak se podle nejnovějších výzkumů ukazuje, je naprosto klíčová pro zdraví všech tkání a orgánů, zpomalování stárnutí a rychlejší regeneraci.

Dalším specifickým efektem infrapanelu je stimulace tvorby kolagenu, díky kterému budete mít zdravější kůži, vlasy a muskuloskeletální systém.

Významným efektem infrapanelu je snížení zánětlivosti, ať už té systémové, která stojí za celou řadou civilizačních onemocnění, nebo těch lokálních, které mohou být vyvolané například zraněním nebo tréninkem.

Kombinace efektu na snižování zánětlivosti a stimulace produkce kolagenu, je efektivní zejména v případě hojení nepříjemných zranění nebo podpory léčby onemocnění jako je artritida a podobně.

Díky obrovské intenzitě červeného světla (cca 30 000 luxů) je infrapanel velmi efektivní strategií pro synchronizaci cirkadiánního rytmu a slouží také jako účinná prevence před vznikem sezónní afektivní poruchy (SAD), která na podzim a zimě každý rok trápí čím dál větší % lidí.

 

Shrnutí

V případě, že uvažujete o jednom ze zařízení a nemůžete se rozhodnout, tak je potřeba si nastavit priority a cíle, proč chcete dané zařízení využívat.

 

Uvažujete o infrasauně?

 • Máte rádi teplo?
 • Chcete si dopřát rituální chvílí klidu sami pro sebe?
 • Chcete podpořit svou detoxikaci?
 • Chcete snížit úroveň stresu?
 • Chcete podpořit svůj well-being díky vyplaveným endorfinům?
 • Chcete podpořit váš imunitní systém?

 

Uvažujete o infrapanelu?

 • Chcete výrazně podpořit produkci vaší životní energie?
 • Chcete posílit své zdraví až na tu nejnižší možnou úroveň, na úroveň mitochondrii?
 • Chcete citelně urychlit regeneraci po tréninku?
 • Chcete snižovat systémovou nebo lokální zánětlivost a urychlovat hojení zranění?
 • Chcete zlepšit zdraví a kvalitu své pleti?
 • Chcete mít extrémně silný synchronizátor cirkadiánního rytmu?
 • Chcete podpořit svou psychiku a vyhnout se v temné části roku SAD?
 • Chcete mít velice skladné zařízení, které si můžete lehce sbalit do auta?

 

Výše zmíněné otázky Vám mohou pomoci při výběru pro vás vhodného zařízení. Je důležité podotknout, že zmíněné zařízení mají daleko více efektů a některé mají společné. Výše zmíněné jsou řekněme ty hlavní, které by měly nejvíce ovlivnit váš výběr.

Pro nadšence je samozřejmě možné využít obě zařízení, které můžete specificky kombinovat a dosáhnout tak všech zmíněných efektů. Zde je ale potřeba dávat pozor, protože se může lehce stát, že to s infračerveným zářením přeženete. Všeho moc škodí a v tomto případě to platí úplně stejně.

 

Za tým MITO LIGHT

Mgr. Adam Česlík 

Zvyšování sportovního výkonu a podpora regenerace pomocí světla

Ať už jste profesionální nebo amatérský sportovec, tak vás pravděpodobně zajímá, jak můžete zlepšovat své výkony a regeneraci po náročném tréninku.

Tradičně se hovoří o faktorech jako např. množství bílkovin, zařazení specifických aminokyselin, doplňků stravy, spánku či aktivního odpočinku.

Nicméně s tím, jak se vyvíjí oblast vědeckého poznání, přicházejí nové metody a postupy, kde jako jeden z nejefektivnějších se jeví využívání terapeutického vlivu světla – tedy elektromagnetického záření různých vlnových délek.

Bavíme se tady konkrétně o využití terapie červeným (RED) a blízkým infračerveným světlem (NIR), které podporují celkovou adaptaci na trénink, tréninkovou odezvu a výsledky. To přitom zjistily jak četné studie prováděné na zdravých lidech, lidech po zranění i sportovcích, tak také osobní výpovědi profesionálních sportovců, kteří už technologie terapeutického využití světla, kterým říkáme fotobiomodulace, využívají a mají tak v podstatě konkurenční výhodu nad ostatními.

V tomto ohledu se podíváme na několik oblastí, v rámci kterých lze červené a blízké infračervené světlo využít. Jen ještě upozorním, že těchto vlnových délek se využívá v rámci infrapanelů MITO LIGHT.1) Fotobiomodulace jako efektivní strategie růstu svalové hmoty

Díky schopnosti infračerveného záření pronikat několik centimetrů do těla, má vliv na řadu biochemických procesů, které mohou ovlivňovat svalovou hypertrofii. Děje se tak pravděpodobně skrze kombinaci několika mechanismů - od rychlejší regenerace, přes aktivaci mitochondrií ve svalech, až po přímý vliv na zvyšování testosteronu.

 • V placebem kontrolované studii se poukázalo na to, že skupina vystavena infračervenému záření po tréninku měla za 12 týdnů zlepšení v řadě zdravotních parametrů, včetně hypertrofie stehenních svalů. (R)


Tomáš Krupčík - český olympijský reprezentant v biatlonu, vicemistr Evropy z roku 2018

 

2) Snižování bolestivosti svalů / rychlejší regenerace

Jedním z hlavních limitů toho, jak rychle se budete v tréninku zlepšovat, je počet tréninkových jednotek, jejich intenzita, a schopnost je zregenerovat. A ty jak určitě dobře víte negativně ovlivňuje nadměrná bolestivost svalů, které se odborně říká DOMS (delayed onset muscle soreness). Silně bolavé svaly jsou spojeny se zkrácením fascií, je snížen přívod nutrientů a dochází k opoždění regeneračního procesu.

Terapie prostřednictvím infrapanelů produkujících červené a blízké infračervené světlo přitom, pokud ji využijete několik hodin po hlavním tréninku, má schopnost DOMS rapidně snižovat a urychlovat tak proces regenerace, čímž dovoluje také zařadit větší množství tréninkových jednotek.  

 • V placebem kontrolované studii s 27 účastníky došlo ve skupině ošetřené infračerveným zářením k výraznému snížení bolesti oproti ostatním skupinám. (R)3) Celkový efekt na zvyšování sportovní výkonnosti

Červené a blízké infračervené světlo působí v našem těle na desítky metabolických drah, přímo na buňky i mitochondrie. Spíše než zabřednout do poměrně obtížné vědy nás proto může více zajímat, jaký efekt to pak ale má v praxi, např. právě na přímé zvyšování sportovní výkonnosti.

 • Efekt červeného a blízkého infračerveného záření na zvyšování výkonnosti si vyzkoušeli v randomizované, zkříženě dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studii profesionální hráči ragby (R).

 • V komplexním testu se zjistilo, že ragbisti, kteří byli ve skupině před tréninkem vystaveni infra záření (infra světlo nejde vidět, takže nikdo nevěděl, kdo je vystaven a kdo je placebo), tak měli nejen rychlejší sprint, ale nižší celkový index únavy i množství vytvořeného laktátu.


Aleš Hruška - český fotbalový brankář a reprezentant, který hraje za tým FC Viktoria Plzeň.

Jakub Brabec - český fotbalista a reprezentant, v současné době působí v týmu FC Viktoria Plzeň.


4) Rychlejší regenerace svalů po tréninku v posilovně

Dalším skvělým benefitem infrapanelů, respektive červeného a blízkého infračerveného záření, je schopnost urychlovat regeneraci po silovém tréninku s externí váhou, a to zejména, pokud se jedná o trénink pro svalovou hypertrofii, kdy provádíte četné opakování s váhou, kdy zpomalujete negativní fázi (která má největší anabolický potenciál, ale současně nejvíce prodlužuje regeneraci). Mimochodem v minulosti jsem jezdil zadní dřepy se 150 kg s negativní fází trvající 9 sekund, a věřte mi, že další den to bylo znát.

 • Efekt na regeneraci po tzv. excentrickém tréninku se testovala opět proti placebo skupině (R), a bylo zjištěno, že při aplikaci světla o vlnové délce 630 nm došlo nejen k rychlejší adaptaci na trénink a regeneraci, ale také k navýšení celkového progresu! (Tzn. Všichni cvičili stejně, ale ti, kteří pak byli vystaveni červené fototerapii, tak měli z tréninku lepší výsledky).

Výsledky poukázaly na to, že skupina, která byla vystavena záření o vlnové délce 630nm, měla sníženou bolestivost svalu a rychlejší regeneraci a výsledky až po dobu 96 hodin po cvičení!


Petr Píno Ondruš - profesionální zápasník v MMA, kickboxu a boxu


5) Urychlení hojení zranění

A nakonec to asi nejdůležitější! Zranění, ať již akutní nebo chronické, je noční můrou většiny sportovců, protože vás na menší či delší čas, dle závažnosti problému, vyřadí z plnohodnotného tréninku.

Ukazujete se, že využití terapie pomocí blízkého infračerveného záření, je účinnou terapeutickou strategií, která vám může pomoci s rychlejším zotavením a návratem k oblíbenému tréninku.

V případě kožních ran dochází při aplikaci červeného a blízkého infračerveného záření k výraznému snížení zánětu, zvýšené proliferaci fibroblastů, zvýšené tvorbě kolagenu apod. (R)

 • Blízké infračervené záření je taky efektivní v případě Achillové tendinitídy a artritidy. Ve studii se sedmi pacienty trpícími zmíněnou Achillovou tendinitídou, došlo k výraznému snížení zánětu a bolestivosti, což poukazuje na skutečnost, že blízké infračervené záření může být účinným terapeutickým nástrojem k řešení zranění zánětlivého charakteru. (R)

 

Pokud jste profesionální sportovec nebo je pro váš život extrémně důležité jak vypadáte či jakou máte výkonnost, tak je koupě infrapanelu investicí jako do domácího spotřebiče, který se vám ale na rozdíl od pračky vrátí už během několika měsíců na výsledcích a pak z něj budete další roky profitovat zdarma.

Výběr zařízení na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem najdete ZDE

Za tým MITO LIGHT

Mgr. Adam Česlík

5 benefitů infračerveného záření na naše zdraví

Pracovat na svém zdraví můžete mnoha různými způsoby, kdy samozřejmým základem je kvalita a délka našeho spánku a celistvá strava. Mimo jiné, je pro naše zdraví nesmírně důležité i světlo, kterému se vystavujeme během dne. Světlo mělo na vývoj života na Zemi zásadní vliv, a právě v dnešní době, kdy trávíme většinu času ve vnitřních prostorech pod umělým osvětlením, na tento důležitý dílek skládačky zapomínáme.

Pro naše zdraví je zcela esenciální vystavovat se našemu přirozenému zdroji světla, kterým je slunce. To nevydává jen a pouze viditelné vlnové spektrum a UV záření, které potřebujeme například pro syntézu vitamínu D a podporu fungování psychiky, ale vydává taky pouhým okem neviditelné infračervené záření, kterému se budeme v tomto článku dále věnovat. Konkrétně se bude jednat o blízké infračervené záření, které můžete znát také pod zkratkami NIR nebo IR-A. Toto spektrum používáme v našich MITO LIGHT zařízeních. Nejedná se tedy o střední (IR-B) a vzdálené (IR-C) infračervené spektrum, které je používané v infrasaunách. Detailnější vysvětlení rozdílu našich infrapanelů a infrasauny najdete v na stránce "Často kladené otázky".

infracervene-svetlo

 

Infračervené záření:

Infračervené záření tvoří více než 50 % se slunečního spektra dopadajícího na povrch Země, respektive na naše tělo, když jsme venku (a to i když je zataženo). Ve slunečním záření je zastoupeno nejvíce při východu a západu slunce.

Infra záření nám tak chybí ve „světelné výživě“ hlavně během temné části roku (podzim / zima), kdy jsme většinu času uvnitř. Tento nedostatek můžeme v dnešní době přitom velice efektivně nahradit prostřednictvím moderních technologií a zařízení, jako jsou speciální infra panely MITO LIGHT.

Ty vyzařují specifické vlnové délky infračerveného záření (blízké infračervené záření - NIR), které dle stovek vědeckých studií, mají velice silný terapeutický efekt na řadu problémů plynoucích z různých typů onemocnění a moderního životního stylu.

Pojďme si nyní představit 5 hlavních efektů, studiemi podložených benefitů, NIR potažmo celkové fotobiomodulace infra panely na naše zdraví:

1) Zvyšování energie během dne


Divili byste se, kolik lidí má dnes problém s propady energie, díky kterým nemohou naplno fungovat a jsou zcela zbytečně odkázání na zneužívání stimulantů, díky čemuž nemohou plně využívat svůj potenciál.

Problémy na úrovní energie, mohou vznikat z vícero faktorů, ale nejčastěji jde o jejich kombinaci. V první řadě lidem obecně chybí dostatek světla, jak již bylo nastíněno v úvodu. Současně se mnohdy děje to, že nedochází k dostatečné produkci mitochondriální energie ve formě adenosintrifosfátu (ATP).

Dostáváme se tak k jednomu z pocitově nejsilnějších efektu, který můžete získat strategickým využitím infrapanelu. Ten totiž nevydává jen infračervené záření, ale taky velice silně intenzivní červené světlo, které může dosahovat intenzity až 30 000 luxů. Znamená to, že pokud si infrapanel pustíte ráno během své ranní rutiny, tak dojde k adekvátní synchronizaci cirkadiánního rytmu. To se hodí zejména v případě, že je zima a ráno je ještě tma. Právě v tomto období se problémy s energií objevují ve společnosti nejvíce.

Kromě intenzity světla, je klíčové zmíněné blízké infračervené záření (NIR), které má schopnost pronikat hluboko da našeho těla, až na úroveň buněk a mitochondrií. Bylo prokázáno, že NIR dokáže zvyšovat účinnost či zdraví našich mitochondrií, čímž stimuluje tvorbu ATP, která je v kontextu nedostatku energie během dne naprosto klíčová.

Ukázalo se, že využití specifických vlnových délek infračerveného záření, má příznivý vliv na pacienty trpící závažným onemocněním, kterým je fibromyalgie. Tento typ onemocnění s největší pravděpodobností tkví v mitochondirální dysfunkci a projevuje se chronickou únavou a bolestivostí, která lidem znemožňuje běžně fungovat. V placebem kontrolované klinické studii bylo zjištěno, že infračervené záření pomáhá pacientům výrazně zlepšovat kvalitu jejich života. [R]

 

5-efektu-infracerveneho-zareni-na-nase-zdravi-mito-light

 

2) Podpora zdraví a regenerace pokožky

Stav naší pokožky je přímým odrazem zdraví vnitřního prostředí našeho těla, potažmo zdraví našeho imunitního systému a detoxikace, do kterých se odráží to, jakým způsobem žijeme.

V případě, že žijete nezdravým životním stylem a jsou ve vaší stravě zastoupené pro-zánětlivé průmyslově zpracované potravy, tak se není čemu divit, když se začnou objevovat různé kožní problémy, jako je ekzém, akné nebo dokonce autoimunitní onemocnění kůže.

Naše pokožka, stejně jako jiné tkáně, potřebuje pro svou obnovu a regeneraci stavební bloky, kterými jsou v tomto případě kolagen a elastin.

Ve studiích se ukázalo, že NIR dokáže stimulovat produkci kolagenu, díky čehož může efektivně pomáhat s problémy, jako jsou vrásky plynoucí z rychlého stárnutí pokožky, cululitida, akné nebo suchá a popraskaná kůže. [R]
Využitím infrapanelu se navíc vypořádáte s poškozením pokožky způsobeným UV zářením, kdy se vlivem jeho působením v pokožce snižuje zánětlivost, dochází k obnově DNA a snižuje se celkový oxidativní stres.

U autoimunitního onemocnění vitilogo (ztráta pigmentace pokožky a vytváření bílých skvrn), vede k obnově pigmentace (proliferací melanocytů) a snižuje se autoimunitní proces, který melanocyty poškozuje. [R]

 

podpora-zdravi-a-regenerace-pokozky

 

3) Snižování příznaků deprese a úzkostí

Duševní problémy, jsou velice komplikované téma, které může pramenit z různých úrovní příčin. Jednou z velice častých, je změna našich biorytmů, respektive přechod ze slunného léta do deštivého podzimu.

Díky této změně vzniká u některých lidí takzvaná sezonní afektivní porucha (SAD), která plyne z nedostatku UV záření a světla obecně. Lidé trpící touto poruchou mají často narušený cirkadiánní rytmus, což se u nich pak odráží narušením rovnováhy v psychice, špatnou náladou a nedostatkem energie.

Účinnou prevencí proti vzniku této poruchy, je obecně terapie pomocí intenzivního světla neboli fotobiomodulace. Ta může mít mnoho forem, ale ukazuje se, že právě infračervené záření, je v tomto kontextu velice efektivní. Studie zjistila, že využití infračerveného záření vedlo k 50% snížení rizika vzniku této poruchy. [R]

Zároveň mohou deprese a úzkosti pramenit z dalších fyziologických příčin, kdy například dochází k abnormálnímu průtoku krve ve frontální kůže v mozku.

Infračervené záření efektivně pomáhá v celkovém prokrvení mozku a tím může docházet k vyrovnání této nerovnováhy, která stojí za depresivními a úzkostlivými stavy.

U pacientů s diagnózou velké deprese, vedlo využití blízkého infračerveného záření k snížení symptomů u 6 lidí z 10. [R]

 

snizovani-priznaku-deprese-a-uzkosti

 

4) Snižování systémové zánětlivosti

Téměř u každého civilizačního nebo autoimunitního onemocnění je přítomný chronický zánět, který vyčerpává naší imunitu i tělesné systémy.

Dnešní doba plná stresu, nedostatečného spánku a nekvalitních potravin, zánětu hraje do karet a není náhodou, že se počet lidí trpících civilizačními onemocněními stále zvyšuje.

Chcete-li proti systémovému zánětu bojovat, tak je rozhodně potřeba držet se základních pravidel zdravého životního stylu, ale mimo jiné si můžete pomoci různými zařízeními, mezi které patří i využití infrapanelu.

Infračervené záření má schopnost interagovat s dráhami ovlivňující zánětlivost a zároveň inhibuje pro-zánětlivé cytokiny, které jsou v případě systémové zánětlivosti zvýšené. [RV případě, že jste zdraví a věnujete se například náročnému silovému tréninku nebo jiné pohybové aktivitě, tak pomocí infrapanelu výrazně urychlíte svou regeneraci. Můžete tak výrazně zmírnit bolestivost „zničených“ svalů (což je typ silné zánětlivé reakce), a zvládnout tak více tréninku ve svém týdnu.

 

snizovani-systemove-zanetlivosti

5) Zlepšení činnosti štítné žlázy + Hashimotova choroba

Poruchy štítné žlázy mohou výrazně komplikovat život mnoha lidí, kteří jsou kolikrát odkázání na denní konzumaci léků, bez kterých se jejich stav, bez jiných změn v životním stylu dále nezlepšuje.

V případě autoimunitních poruch štítné žlázy, jako je Hashimotova tyreoiditida, vedla u lidí pravidelná expozice infračerveného záření k dramatickému zlepšení jejich stavu, kdy byli schopní své léky stáhnout na minimální dávky nebo je dokonce vyřadit.

Infračervené záření má totiž modulační efekt na náš imunitní systém, kdy snižuje jeho nadměrnou reakci proti daným orgánům nebo tkáním. V jedné studii mělo infračervené záření vliv na výrazné snížení imunitních protilátek TPOAb, které jsou u tohoto autoimunitního onemocnění štítné žlázy zvýšené. [R]

 

zlepseni-cinnosti-stitne-zlazy

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz